kaleo-logo.svg

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri:  »Kaleo Akademija«

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre 
  Organizator nagradne igre/kviza z nazivom “Kaleo Akademija” je GUD d.o.o., Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, mat. št. 8102490000 (v nadaljevanju: organizatorja).

 2. Namen nagradne igre
  Namen nagradne igre je ponuditi Kaleo Explore strankam dodatno ugodnost in promocija produkta Kaleo akademija.

 3. Udeleženci
  Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Gud d.o.o. in njihovi družinski člani. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

 4. Pravila in pogoji nagradne igre
  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

 5. Način sodelovanja in potek nagradne igre
  Nagradna igra poteka na spletni strani:
  https://9rd7yt7jqqv.typeform.com/to/CqHjRMKt

  Sodelujoči mora na spletni strani:
  – izpolniti kviz v celoti,
  – v obrazec vpisati svoje osebne podatke (ime, priimek in e-naslov),
  – podati soglasje, da se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

  Med vsemi sodelujočimi bo komisija* izžrebala tri nagrajence. *Komisijo
  sestavljata dva člana iz družbe GUD d.o.o..

  S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator posameznega nagrajenca z imenom in priimkom objavi na njegovih spletnih kanalih in ga obvesti preko e-pošte. Prav tako dovoljuje, da mu pošljemo potrditveni mejl o sodelovanju v nagradni igri.

 6. Čas trajanja nagradne igre
  Nagradna igra traja od 19.4. 2024 do 12. 5. 2024. Komisija bo nagrajenca obvestila preko e-pošte v ponedeljek, 13. 5. 2024, in objavila na spletni strani GUD d.o.o. (www.kaleoexplore.si).

 7. Nagrade
  Prva nagrada je 1 x brezplačna udeležba na Kaleo Akademiji, v skupni vrednosti 540 EUR.

  Druga in tretja nagrada sta bona Kaleo Explore, vsak v vrednosti 100 EUR.

  Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njenih denarnih protivrednosti.

  Ker vrednost nagrad presega 42,00 EUR, mora nagrajenec organizatorju sporočiti podatke za obračun in plačilo dohodnine (ime in priimek, stalni naslov, e-naslov, davčno številko in telefonsko številko). Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagrade plača akontacijo za celotno nagrado.

 8. Določanje nagrajenca in obveščanje o nagrajencu 
  Organizator nagradne igre bo v ponedeljek, 13. 5. 2024, izžrebal tri (3) nagrajence in jih obvestil o nagradi po elektronski pošti.

  Komisija bo nagrajenca obvestila preko e-pošte po zaključku nagradne igre, natančneje v ponedeljek, 13. 5. 2023. Nagrajence bo z imenom in priimkom objavila na spletni strani in GUD d.o.o. (www.kaleoexplore.si), prvi delovni dan po prejetju zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka, telefonska številka).

  Če posamezen nagrajenec ne bo izpolnjevali pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca.

 9. Prevzem nagrade
  Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.
  Nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, e-naslov, davčna številka in telefonska številka) poslati na e-naslov: info@kaleoexplore.si, najkasneje do vključno 17. 5. 2024.

  Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  – nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
  – se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
  – nagrajenec ne pošlje zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka, telefonska številka) na e-naslov: info@kaleoexplore.si.

  Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti

 10. Izključitev odgovornosti
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  – nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  – kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
  Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

  Sodelujoči v nagradni igri organizatorjema, tj. podjetju GUD d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka) za namen pošiljanja nagrade nagrajencu s strani organizatorja ter za objavo nagrajenčevega imena in priimka na spletni strani organizatorjev (www.kaleoexplore.si) in za namene obveščanja v komercialne namene.

  Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.   

  Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah  (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, si lahko preberete na spletni strani »Pravilnik o zasebnosti« https://kaleoexplore.si/pravilnik-o-zasebnosti, ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Nomago d.o.o. in GUD d.o.o. ravnata z osebnimi podatki. 
  S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.

 12. Ostale določbe
  Navodila za sodelovanje oz. pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kaleo akademija« so navedena na spletni strani organizatorjev (www.kaleoexplore.si).

  Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook profilu organizatorjev. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

  Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 19. 4. 2024.

  Organizator nagradne igre:

  GUD d.o.o., Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana