kaleo-logo.svg

Splošni pogoji poslovanja Kaleo Akademije

Objavljeno dne 14. aprila 2023

Dobrodošli na spletni strani https://kaleoexplore.si/, ki jo upravlja družba GUD d.o.o., registrirana v Sloveniji z matično številko: 8102490000 in davčno številko: SI 98277448.

Pred vami so Splošni Pogoji uporabe te spletne strani (»Splošni Pogoji«). Njihov namen je predstaviti temeljne pravice in obveznosti, ki veljajo med vami kot obiskovalcem in nami kot upravljavcem spletne strani. Splošni Pogoji so sestavljeni v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo ter veljajo za vsakogar, ki obišče našo spletno stran. Seznanitev s Splošnimi Pogoji je pomembna zato, da te spletne strani ne boste uporabljali v kakršen koli nezakonit, protipraven, neetičen ali nedosleden namen. 

Prosimo, preberite celoten razdelek in ne ukrepajte, dokler se niste z njim seznanili.

Če vam katera koli določba teh Splošnih pogojev ni povsem razumljiva, vam svetujemo, da se pred začetkom uporabe te spletne strani posvetujete z nami. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja ter skupaj razrešili morebitne dvome. Na voljo smo vam na e-poštnem naslovu info@kaleoexplore.si. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Splošne pogoje in Pravilnik o Zasebnosti, saj navedena dokumenta skupaj tvorita dogovor med vami in nami glede uporabe te spletne strani. 

Podjetje GUD d.o.o. je nosilec in upravljavec spletne strani https://kaleoexplore.si/ in programa Kaleo Explore ter Kaleo Akademija. Pod pojmom Kaleo Explore označujemo vse aktivnosti in dejavnosti, ki jih podjetje GUD d.o.o. opravlja v zvezi s trženjem, oglaševanje, izvajanjem in upravljanjem programov Kaleo Explore in Kaleo Akademija.

Namen spletnega mesta Kaleo Explore https://kaleoexplore.si/ je predstaviti projekte, delo, storitve, partnerje in druge dejavnsti Kaleo Explore ter predstaviti nadaljnje potencialno (poslovno) sodelovanje z zainteresiranimi stranmi. Splošni pogoji Kaleo Explore in spletno mesto Kaleo Explore ne veljajo za vseobsegajoče in morebiti ne vsebujejo vseh informacij, ki jih morda želite najti pri pregledu spletnega mesta. Informacije se lahko spreminjajo, bodisi zaradi spreminjajoče se zakonodaje ali zaradi internih sprememb, ki vplivajo na naše poslovanje. Pri Kaleo Explore se bomo vedno potrudili za ažurnost in točnost vseh informacij, v primeru dvoma pa se vedno dobrodošli, da nam pišete na: info@kaleoexplore.si.

VELJAVNA ZAKONODAJA
Za vsa vprašanja glede veljavnosti in razlage teh Splošnih Pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh Splošnih Pogojev, bo GUD d.o.o. bo reševal najprej po mirni poti. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Kaleo Explore (GUD d.o.o.), njeni ustanovitelji, člani skupine in katere koli tretje osebe, vključene v podjetje GUD d.o.o. in v programu Kaleo Explore, ne jamčijo in ne prevzemajo nobene pravne odgovornosti, ki bi izhajala iz Splošnih Pogojev in z njimi povezanimi dokumenti, ali je povezana z natančnostjo, zanesljivostjo ali popolnostjo katerega koli določila oz. izjave, vsebovane v tem dokumentu.

SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE
V trenutku, ko pričnete s samostojno uporabo te spletne strani, velja, da ste sprejeli vsebino teh Splošnih Pogojev. Ti Splošni Pogoji veljajo izključno za uporabo spletne strani https://kaleoexplore.si/ in ne urejajo nobenih drugih pravnih razmerij med vami in nami. 

Edini namen tega dokumenta in vseh ostalih informacij na naši spletni strani je zagotoviti ustrezne in razumne informacije o našem delu in aktivnosti, ki jih izvajamo. Posredovani podatki so splošne narave in niso značilni za vas Uporabnika ali koga drugega. Na podlagi informacij, predstavljenih v tem dokumentu in/ali na spletnem mestu Kaleo Explore, ne bi smeli sprejemati nobenih odločitev, ne da bi se prej lotili skbnega neodvisnega pregleda in posvetovanja s strokovnjakom, v kolikor se vam zdi to potrebno. Zavedate se, da uporabljate vse informacije, ki so na voljo na tej spletni strani, na lastno odgovornost.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV
Informacije, navedene v tem dokumentu in/ali na spletnem mestu Kaleo Explore https://kaleoexplore.si/, se lahko spremenijo iz katerega koli razloga in morda niso izčrpne. V takih primerih si pridržujemo pravico do spremembe brez predhodnega obvestila. Kaleo Explore vas ni dolžan obvestiti o vsebini vsake spremembe, zato izrecno priporočamo, da občasno pregledate Splošne Pogoje, da vidite, kaj se je morda spremenilo. Kaleo Explore vas bo sproti pravočasno obveščal zgolj o vsakokratni spremembi, ki se nanaša na vaše pravice in obdelavo osebnih podatkov, v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in GDPR.

Če dvomite o dejanju, ki bi ga morali izvesti, se posvetujte s svojim pravnim ali drugim strokovnim svetovalcem in se takoj umaknite s spletne strani Kaleo Explore.

Če se vam zdijo določene spremembe Splošnih Pogojev za vas neprimerne, vam svetujemo, da spletnega mesta od tega trenutka naprej ne uporabljate več.

Informacije, vsebovane v tem dokumentu, se lahko občasno prevedejo v jezike, ki niso slovenščina, ali pa se uporabijo med pisno ali ustno komunikacijo z obstoječimi in bodočimi strankami, partnerji, itd. V primeru navzkrižja ali neskladnosti med takimi prevodi in komunikacijami v tujem jeziku in v slovenskem jeziku bodo veljale določbe našega izvirnega dokumenta v slovenskem jeziku.

KRŠITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE
V našem interesu je, da vam ta spletna stran nudi prijetno uporabniško izkušnjo, kar je mogoče doseči tako, da se stran uporablja v skladu s temi Splošnimi Pogoji. Zato si v primeru kršitve teh Splošnih Pogojev in/ali nepooblaščene uporabe tega spletnega mesta pridržujemo pravico do ukrepanja na način, ki se nam zdi primeren, npr. s prijavo domnevnih nezakonitih dejanj pristojnim organom ali drugim pooblaščenim subjektom. Če je to potrebno ali tako zahteva veljavna zakonodaja, bodo zgoraj navedenim organom razkriti vsi potrebni podatki, npr. imena, e-poštne naslove, IP naslove, zgodovino iskanja itd., v skladu z našo politiko zasebnosti.

AVTORSKE PRAVICE
Vsebina te spletne strani je avtorsko delo Kaleo Explore in podjetja GUD d.o.o. in kot taka predmet avtorske in druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Poleg besedil in podatkov na spletni strani sodi med pravno varovano lastnino tudi delna grafična podoba (določene osebne slike in grafični elementi). Nekatere uporabljene slike so Royalty-Free in dostopne na orodju Canva Teams, na katerih GUD d.o.o. nima lastništva. Imetnik avtorskih pravic v zvezi s to spletno stranjo je izključno GUD d.o.o, razen za prej omenjene grafične oblike, ki so delo ekipe Kaleo Explore. Uporabniku naše spletne strani pa podeljujemo osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do nekomercialne uporabe spletne strani v skladu s temi Splošnimi Pogoji. Nekomercialna uporaba dovoljuje uporabo dokumentov na spletni strani le za vašo osebno uporabo, pri čemer morajo dokumenti ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Zgolj izjemoma, kadar podamo izrecno pisno soglasje, se lahko kopiranje, prepisovanje in spreminjanje oz. drugačno razširjanje informacij dovoli tudi v komercialne namene.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Trudimo se, da bi bile informacije na tej spletni strani čim bolj natančne in aktualne; vendar vseeno upoštevajte, da so vsa besedila zgolj informativnega značaja.

Spletna stran z vsemi svojimi aplikacijami je dostopna neprekinjeno (24 ur na dan, 365 dni na leto), razen v primeru dogodkov, ki niso pod našim nadzorom, višje sile ali iz tehničnih razlogov.

Opozorimo vas, da to spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost. Niti mi, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju tega spletnega mesta, nismo odgovorni za škodo in/ali izgubo dobička, ki bi lahko nastala iz naslednjih razlogov: zaradi vaše uporabe netočnih ali nepopolnih podatkov; kot posledica dogodka, ki je izven našega nadzora, ali dogodka, ki se mu ni mogoče izogniti, ga ni mogoče ustaviti ali preprečiti; zaradi občasnega nedelovanja spletnega mesta; zaradi podatkov, pridobljenih s spletnimi povezavami, ki so objavljene na našem spletnem mestu, vendar niso v naši lasti.

Priporočamo vam, da si zagotovite ustrezne ukrepe za zaščito programske opreme za neprekinjen in varen dostop do podatkov.

KONTAKT
Če imate glede teh Splošnih Pogojev kakršno koli vprašanje, smo vam na voljo na info@kaleoexplore.si.