kaleo-logo.svg

Splošni pogoji poslovanja Kaleo Akademije

1. Prijave in sprejem v program Kaleo Akademija

Prijave na program se zbirajo s posebnim obrazcem na spletni strani Kaleo Akademije in na elektronskem naslovu: info@kaleoexplore.si.

Prijavijo se lahko vsi dijaki, ki izpolnjujejo starostne pogoje ter imajo ustrezno predznanje za sodelovanje v izbranem programu. Minimalna starost najstnika mora biti 13 let. Sprejem v program je odvisen od števila razpoložljivih mest ter ocene, dosežene pri prijavnem postopku. Za izvedbo Kaleo Akademije v posameznih terminih je potrebno minimalno 20 udeležencev. Sprejeti udeleženci programa Kaleo Akademija po plačilu kotizacije s strani organizatorja prejmejo  na elektronski naslov, ki ga navedejo ob prijavi, potrditveno sporočilo, v katerem so navedene vse pomembne ažurne informacije v zvezi z izvedbo izobraževalnega programa. V program so sprejeti samo udeleženci, ki prejmejo potrditveno sporočilo (torej, ki so poravnali plačilne obveznosti) – glej točko 3. 

V primeru vprašanj v zvezi s prijavo ali čem drugim je organizator Kaleo Akademije dostopen na info@kaleoexplore.si.

2. Oprema in material

Udeleženci morajo za udeležbo na programu imeti svoj prenosni računalnik in pametni telefon. Poleg tega bodo udeleženci prejeli tudi potrebno gradivo in orodja za delo na programu. V primeru, da udeleženec nima lastnega prenosnega računalnika ali pametnega telefona, mora to sporočiti organizatorju pred začetkom programa. Organizator bo poskusil zagotoviti ustrezno opremo za udeleženca, vendar to ni zagotovljeno.

3. Plačilo in odpoved udeležbe

Cena programa je objavljena na spletni strani Kaleo Akademije in velja za celotno obdobje trajanja programa. Plačilo se izvede vnaprej, in sicer najkasneje do roka, ki je določen na spletni strani Kaleo Akademije. 

  • V primeru odpovedi udeležbe, ki je bila sporočena najkasneje 30 dni pred začetkom programa, se povrne 100 % plačila.
  • V primeru odpovedi udeležbe, ki je bila sporočena manj kot 30 dni pred začetkom programa in prej kot 15 dni pred začetkom programa, se povrne 50 % plačila.
  • V primeru odpovedi 15 dni pred začetkom programa se zadrži celoten znesek z možnostjo, da se prijavnina prenese na naslednje leto (za to je potreben pisni dogovor).

Po plačilu programa udeleženci prejmejo potrdilo o sprejemu v program Kaleo Akademija. Zgolj spletna prijava ali prijava z elektronskim sporočilom ne zagotovita registracije oz. mesta v program.

4. Trajanje in izvajanje programa

Trajanje programa je objavljeno na spletni strani Kaleo Akademije. Program se izvaja v skladu z objavljenim urnikom na spletni strani Kaleo Akademije. Kaleo Akademija si pridržuje pravico do manjših sprememb urnika, vendar o tem predhodno obvesti udeležence vsaj teden dni pred začetkom programa.

5. Varovanje osebnih podatkov

Kaleo Akademija zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno slovensko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu z uredbo GDPR. Zbiranje, uporaba in hramba osebnih podatkov se izvajajo izključno za namene izvajanja, promocije in oglaševanja programa Kaleo Akademije po predhodnem danem soglasju uporabnika/udeleženca ter ne bo posredovana tretjim osebam brez soglasja udeležencev.

6. Splošne določbe

Udeleženci programa se zavezujejo, da bodo spoštovali pravila hišnega reda in navodila organizatorja. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala udeležencem programa Kaleo Akademija med trajanjem programa s strani drugih udeležencev, izvajalcev ali tretjih oseb. Morebitne spore si organizator prizadeva reševati po mirni poti in z medsebojno pomočjo. V primeru, da to ne bo mogoče, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

7. Prekinitve programa zaradi nepredvidenih dogodkov ali okoliščin

V primeru, da se program Kaleo Akademije zaradi nepredvidenih dogodkov ali okoliščin, kot so naravne nesreče, višja sila ali druge izredne razmere, ki lahko vplivajo na izvedbo programa, ne more izvesti ali se mora predčasno prekiniti, si Kaleo Akademija pridržuje pravico do sprememb. V takem primeru bodo udeleženci v čim krajšem času obveščeni o spremembah in možnostih za nadaljevanje programa ali morebitnem vračilu plačila. Kaleo Akademija ne odgovarja za morebitne dodatne stroške udeležencev, ki bi nastali zaradi prekinitve programa.

 

Ljubljana, 14. 4, 2023